Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com
 • Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

 • Thông tư số 02a/2015/TT-BTP

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 • Nghị định số 126/2014/NĐ-CP

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

 • Thông tư số 22/2013/TT-BTP

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 • Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương I

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương I - Những quy định chung

 • Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương IV

  Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

 • Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương VII - Chương VIII

  Chương VII - Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Chương VIII - Điều khoản thi hành của Nghị định

 • Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 • Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch; hôn nhân và gia đình; chứng thực

 • Nghị định số 110/2009/NĐ-CP

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

 • Nghị định số 08/2009/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 • Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

 • Thông tư số 01/2008/TT-BTP

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

 • Nghị định số 69/2006/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

  Về đăng ký và quản lý hộ tịch (đăng ký khai sinh; đăn ký kết hôn; khai tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha mẹ, con; xác định dân tộc, giới tính,.....)

 • Thông tư số 07/2002/TT-BTP

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 • Nghị định số 68/2002/NĐ-CP

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình

 • Nghị định số 32/2002/NĐ-CP

  Nghị định số 32/2002/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số

 • Nghị định số 87/2001/NĐ-CP

  Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

 • Nghị định số 77/2001/NĐ-CP

  Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật