Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Tải về mẫu đơn khởi kiện ly hônTải về mẫu đơn khởi kiện ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

..........(1), ngày ...... tháng ..... năm .........

ĐƠN KHỞI KIỆN (*)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ......................................................................

Họ và tên người khởi kiện: (3) ......................................................................

Địa chỉ: (4) ......................................................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) .................

Địa chỉ: (6) ......................................................................................................

Họ và tên người bị kiện: (7) ..........................................................................

Địa chỉ: (8) ....................................................................................................

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ................

Địa chỉ: (10) .................................................................................................

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)  

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) ..........................................

Địa chỉ: (13) ..............................................................................................

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1. .................................................................................................................

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

Người khởi kiện (16)

* Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

* Hướng dẫn viết đơn khởi kiện ly hôn

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật