Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Thông tư số 02a/2015/TT-BTP

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Thông tư số 22/2013/TT-BTP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương I

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương I - Những quy định chung

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương IV

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương VII - Chương VIII

Chương VII - Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Chương VIII - Điều khoản thi hành của Nghị định

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch; hôn nhân và gia đình; chứng thực

Thông tư số 24/2011/TT-BVHTTDL

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL

Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL

Quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập

Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch (kết hôn; khai sinh; khai tử; ....)

Nghị định số 110/2009/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Thông tư số 16/2009/TT-BYT

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 01/2008/TT-BTP

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật